Huisregels – Gezondheidscentrum Noordewier – Amersfoort
Header afbeelding
Gezondheidscentrum Noordewier
Noordewierweg 84 3812DM
Amersfoort

Huisregels

U bent van harte welkom in onze huisartsenpraktijk. Om ons werk goed en veilig te kunnen doen, zijn er huisregels opgesteld. Bij een bezoek aan onze praktijk of contact met een van onze medewerkers gaat u akkoord met deze regels. 

Met de invoering van huisregels willen wij een prettig omgangsklimaat in onze praktijken stimuleren door agressie, seksuele intimidatie, discriminatie en ander ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden. Deze huisregels zijn bedoeld voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Algemene regels

 • Aanwijzingen van onze medewerkers moeten worden opgevolgd.
 • Medewerkers kunnen vragen om uw identiteitsbewijs, als daar reden toe is. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van uw eigendommen in het pand of het buitenterrein.
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. is toegestaan, maar mag geen overlast veroorzaken. Graag willen wij dat u uw telefoon uit heeft staan, wanneer u in gesprek bent met de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente.
 • Drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot het gebouw geweigerd worden.
 • We accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.
 • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten. Zie ons Privacy regelement.
 • Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over (het functioneren van) een medewerker, hier kunt u een melding van maken. Zie onze Klachtenregeling
 • Gespreksopnames maken, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener (huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente, etc.).
 • Roken in en om het pand is verboden.
 • Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegestaan.
 • Wapenbezit is niet toegestaan.
 • Auto’s en fietsen dienen in de daarvoor bestemde parkeervakken c.q. rekken geplaatst te worden.
 • De patiënt dient de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid volgens de wet WGBO (=wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Gedragsregels

 • Iedereen dient elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd.
 • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.
 • Geen gesprekken verstoren of hinderen.
 • Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan.
 • Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.
 • Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond afkomst, geloof, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
 • Onze medeweerkers zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.

Consequenties

Houdt u zich niet aan de huisregels? Dan spreken we u aan op uw gedrag en kunnen we u een officiële waarschuwing geven. Ook kunnen we u een toegangsverbod voor de praktijk opleggen. Houdt u zich daarna nog steeds niet aan de huisregels? Dan krijgt u een laatste officiële waarschuwing.

Mocht dat niet werken en houdt u zich stelselmatig niet aan onze huisregels gaan we over tot het eenzijdig verbreken van de behandelrelatie conform de KNMG richtlijn (we schrijven u uit). U bent dan niet langer patiënt van ons en we verlenen geen zorg meer.

Let op:

We accepteren geen enkele vorm van fysiek geweld of levensbedreigingen, in die gevallen schrijven we u meteen uit.